Posuvné dveře

Posuvné dveře systém ROTO Patio (s bezbariérovým prahem)

  • Vyvinut a uzpůsoben s okenní konstrukce se stejnými teplenými paramenty jako okna.
  • Tento systém může být doplněn bezbariérovým prahem.

Posuvné dveře – systém HS Portál (Hebeschiebetüren) – systém MOTURA

  • Systém – HS Portál – typ MOTURA – nejnovější bezrámový profil pro posuvné dveře – z venku je vidět pouze sklo a zevnitř je fixní zasklení až po podlahu!
  • Certifikováno jako jedem z mála posuvných systému v PHI Darmstadt!
  • Bezbariérový přechod umožnuje maximální uživatelský komfort s vynikající tepelnou hodnotou Uw až 0,6 W/m2.K!
  • Minimalistický a bezrámový vzhled to vše je systém MOTURA.
  • Z venkovní strany je chráněno hliníkovým opláštěním kde odpadá případná údržba a vnitřní dřevěná konstrukce může být upravena do přírodního olejového nástřiku nebo trendovou lazurou s přiznanými vlákny u dřeva.
  • Posuvné dveře MOTURA lze opatřit brzdícími tlumiči pro větší bezpečnost zavírání a otvírání posuvného křídla.

Mám zájem o podobné řešení!

*


*

*

Optiwin