Solární fasády

Energeticky vysoce účinná fasáda. Spojení designu a výkonu.

Působivý vzhled – fasáda ze dřeva a skla

Energeticky vysoce účinná fasáda z tak vznešeného materiálu, jakým je dřevo, je moderním architektonickým prvkem, který lze ztvárnit podle požadavků stavebníka a který současně splňuje nejvyšší požadavky na tepelnou izolaci.

Základem dřevěné fasády vhodné pro pasivní domy jsou přiznané vodorovné a svislé konstrukční prvky. Mezikusy držící venkovní plášť jsou tepelně oddělené. Jsou zhotoveny ze dřeva a dřevovláknité izolace. Hmotnost skleněných tabulí se rozloží mezi držáky dimenzované na základě statických výpočtů.

Venkovní plášť lze ztvárnit individuálně

Stejně jako u okenních systémů jsou i fasádní systémy OPTIWIN tvořeny nosnou dřevěnou konstrukcí, kterou lze na venkovní straně dle libosti opatřit pláštěm z dřev odolných proti povětrnostním vlivům, nebo robustním hliníkovým okenním rámem. Tento venkovní plášť lze vyměnit a ztvárnit dle individuálních požadavků – to představuje velkou výhodu i při pozdějších rekonstrukcích.

Druhy dřev jedle, smrk, modřín, dub. Na vnitřní straně lze použít speciální dřeva jako například ořech.
Pohled zevnitř dřevo s individuálně zvolenou barevnou úpravou: přírodní oleje a slabovrstvé nebo silnovrstvé lazury
Pohled zvenku dřevo s individuálně zvolenou barevnou úpravou: přírodní oleje a slabovrstvé nebo silnovrstvé lazury
hliník: ve všech běžných povrchových úpravách
Speciální funkce ochrana proti hluku, slunečnímu svitu a vloupání

Mám zájem o podobné řešení!

*


*

*

Optiwin